Bli med på laget!

Som tømrer i Oslo Entreprenørbedrift AS blir du en del av en spennende bedrift i vekst.

  • Du vil oppleve varierte arbeidsdager.
  • Du vil oppleve stor variasjon på de oppgaver du blir satt til å løse sammen med dit team.
  • Du vil delta på kurs for å holde deg faglig oppdatert.
  • Du vil bruke moderne verktøy både til utførelse av håndverket og styring av prosjektene.
  • Oslo Entreprenørbedrift AS honorerer sine medarbeidere konkurransedyktig og etter innsats.
  • Oslo Entreprenørbedrift er godkjent som opplæringsbedrift i tømrerfaget.

Vi ser etter medarbeidere som vil bidra med arbeidsinnsats og sosialt engasjement.

Vi verdsetter svennebrev og erfaring.

Lærlinger er også velkommen til å søke !

Vennligst send en mail med din CV på post@oseb.no